Sportsplanen for SIL fotball

0

Sportsplanen for SIL fotball beskriver hvordan fotballavdelingen i SIL organiserer og tenker rundt fotball, herunder retningslinjer og kontaktinformasjon til trenere. Planen er ment som informasjon og som et regelverk for tillitsvalgte, oppmenn og trenere i fotballavdelingen. Den bør imidlertid også være av interesse for våre fotballspillere og alle fotballforeldre og publiseres derfor her.

Sportsplan SIL 2015 – endret 270415

Leave A Reply