Politiattest

0

Alle trenere og andre med tillitsverv i Stadsbygd idrettslag skal ha politiattest, såkalt barneomsorgsattest for verv i frivillige organisasjoner. Det er bestemt av idrettsforbundet, se https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

Politiattest anskaffes elektronisk. Den enkelte må først skaffe seg skjemaet «Bekreftelse på formål» fra avdelingsleder. Bekreftelsen må scannes inn og vedlegges den elektroniske søknaden. Løsningen fungerer best med de nyeste versjonene av Internet Explorer, Firefox, Chrome eller Safari. Har du en brannmur på datamaskinen, kan det oppstå problemer med opplasting av filen. Da kan det være lurt å forsøke en annen maskin.
Etter at man har mottatt politiattesten må denne vises til politiattestansvarlig Ebbe Brødreskift. Politiattesten må fornyes hvert tredje år.
Klikk på denne linken for å sende inn politiattest:  https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

Leave A Reply