POLITI ATTEST

0

Alle trenere og andre med tillitsverv i Stadsbygd idrettslag skal ha politiattest, såkalt barneomsorgsattest for verv i frivillige organisasjoner. Det er bestemt av idrettsforbundet, se https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

  1. Skaff skjemaet «Bekreftelse på formål» fra avdelingsleder
  2. Gå inn på https://www.politi.no/tjenester/politiattest/
  3. Følg oppskriften her, bekreftelsen må skannes inn
  4. Når man mottar politiattesten må denne sendes til Ebbe

Politiattesten må fornyes hvert tredje år.

Leave A Reply