Årsmøte tirsdag 21. mars

0

 

ÅRSMØTE

STADSBYGD IDRETTSLAG

Tirsdag 21. mars 2017

 1. 19.30

GRANLUND

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Valg av dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle lagets årsmelding, herunder gruppenes årsmeldinger.
 5. Behandle lagets regnskap, herunder gruppenes regnskap, i revidert stand.
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
  • Styrets forslag til investeringsbudsjett 2017:
   1. Låneopptak til friidrettsbane inntil kr. 1 800 000
   2. Bruk av egenkapital til friidrettsbane inntil kr. 850 000
   3. Garasje/skibu på Granlund inntil kr. 70 000
 1. Fastsette medlemskontingent.
 2. Vedta lagets budsjett, herunder gruppenes budsjett.
 3. Bestemme lagets organisasjon.
 4. Valg

* * *

Det blir enkel servering og alle medlemmer er velkomne.

Forslag til årsmøtesaker sendes leder Sigmund Simonsen

på mail: sigmundsimonsen@yahoo.no innen 6. mars 2017.

 

Styret

Leave A Reply