Årsmøte 1. mars 2018

0

Ihht «Lov Stadsbygd Idrettslag» varsles det nå om årsmøte for 2018.

ÅRSMØTE
STADSBYGD IDRETTSLAG
Torsdag 1. mars 2018
KL. 19.30
GRANLUND

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
3. Valg av dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle lagets årsmelding, herunder gruppenes årsmeldinger.
5. Behandle lagets regnskap, herunder gruppenes regnskap, i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker.
a. Endring i «lov Stadsbygd Idrettslag»
i. §2.3 «Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Sør-Trøndelag Idrettskrets, hører hjemme i Rissa kommune, og er medlem av Rissa idrettsråd.»
ENDRES TIL
«Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Trøndelag Idrettskrets, hører hjemme i Indre Fosen kommune og er medlem av Indre Fosen idrettsråd»
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta lagets budsjett, herunder gruppenes budsjett.
9. Bestemme lagets organisasjon.
10. Valg
* * *
Det blir enkel servering og alle medlemmer er velkomne.
Forslag til årsmøtesaker sendes leder Elias Grønning
på mail: elias.gronning@gmail.com innen 14. feb 2017.

Styret

Leave A Reply