Arrangement Allidrett

Allidretten bruker både å ha sommer avslutning og nissemarsj.

Nissemarsjen vil bli i Granlund som avslutning på høstssesongen.