Jenter 12 – Ledere og spillere

Spillertropp

(kommer)

Trenere/lagledere:

Trener/kontaktperson: Randi Kvitland (J12-1)

Telefon: 934 27 324

E-post: randi_kvitland@hotmail.com

——-

Trener/kontaktperson: Geir Vidar Johansen (J12-2)

Telefon: 926 59 379

E-post: geir.vidar.johansen@stfk.no

——-

Trener/kontaktperson: Nina Kathrine Lein Fjeldvær (J12-2)

Telefon: 926 88 862

E-post: fjeldv@online.no