Mikro

Det er et nytt tilbud til de som går i førsteklasse på skolen.

I høst trener de i hallen mandager kl. 17.30-18.30.