Kompetanse

Informasjon kurs og kompetanseheving i idrettslaget

Idrettslaget oppfordrer alle trenere (inkludert fremtidige) til å delta på trenerkurs. SIL dekker kursavgiften! Meld din interesse til avdelingsleder eller hovedstyret.

Se om utdanningstilbud i regi av Sør-trøndelag idrettskrets her: Utdanning

SIL arrangerer også selv kurs for trenere og deltakere. Juni 2015 arrangerte vi kurs i ernæring og skadeforebygging hvor 55 ungdommer deltok. Høsten 2015 arrangerte vi førstehjelpskurs for trenerne.