Sesongen 2014

Sesongen 2014 må betegnes som en unormal sesong. Gruppa startet opp høsten 2013
med barmarkstrening i Granlund. Dette ble vi nødt til å fortsette med da det ikke kom
snø som holdt til å få lagt spor før i mars. Da holdt den en helg, og vi gjennomførte da
et karusell renn med ca 100 barn.
Treninga fortsatte til tross for dette igjennom sesongen i Granlund, med bla
Hans J Helmersen som instruktør. Folk satte tydeligvis pris på dette tilbudet da det ofte
var 30 stk på trening.
Noen svært aktive i gruppa deltok på renn andre steder i landet og Håkon Fjærli fikk
noen fine plasseringer. Både Sander Strandheim og Mats Schei legger betydelig innstas
i trening, noe som legges merke til i hele miljøet. Håkons beste enkeltplassering i St.
cup var nr 8. Totalt nr 16.
Anlegget ble også utsatt for en kraftig storm som felte store trær som la seg over linja.
Både i hoppanlegget og i skiløypa. På en gjennomgang med kyndig personale fra
Rissa Kraftlag fant vi ut at mange av stolpene i den eldste delen av løypa var svært
gamle. Noen stolper var datert til 1905, noe som må sies å være respektabelt. Dette var
sannsynligvis stolper fra telefonlinjer som ble plukket ned. Hoppbakkens lysanlegg ble
også svært ødelagt og er fortsatt ikke reparert. Dette må iverksettes i løpet av 2015.
Gruppa besluttet sommeren 2014 å skifte ut den eldste delen av lysløypa. Fra stadion
og ned mot åkrene til Kirkmyran og bort mot Tor-veien ble tatt ned i august. Deretter
leide laget en maskin fra en lokal entreprenør som vi gravde hull med. Ved hjelp av
traktor med lesseapparat ble stolpene reist. Deretter ble lysene montert og trinser hengt
opp. Tilslutt i oktober ble linja strekt. Meget imponerende innsats fra en gruppe ivrige,
flinke gutter fra Stadsbygd. Samtidig må vi takke pensjonert linjemontør
Kolbjørn Stoum for gode råd og praktisk hjelp. Rissa kraftlag har også spilt inn med
hjelp på en positiv måte. Anlegget fremstår i dag i betydelig bedre stand enn hva som
var tilfelle tidligere. Samtidig er det flere områder i løypa som er uten lys. Her må det
skiftes armaturer.
Høsten 2014 startet barmarktreningen opp igjen. I år valgte vi å benytte vår flotte nye
idrettshall hver mandag. Stort oppmøte. 50 i snitt på trening. Skisesongen har kommet i
gang, og det ser lyst ut med tanke på snø for vinteren 2015.
Et kjørerlag er etablert med Stian Osen, Kristian Brødreskift og Jørn Terje Grønning.
Dette er vi svært takknemelige for. Hele Jula 2014 møtte vi flotte spor i Granlund. Vår
løypemaskin begynner virkelig å nærme seg sin ende. Her må laget sørge for å starte
planleggingen av nyinvestering skal vi greie å tilby bygdas og kommunens innbyggere
spor.
Skigruppa har bestått av Marianne Brødreskift, Hanne Halvei, Arne Kosberg,
Per Johan Fenstad, Geir Vidar Johansen, Narve Langmo for hopp og Gerald Eriksson