Kontaktinfo Styret

Hovedstyret består av:

  • Sigmund Simonsen, leder – sigmundsimonsen@yahoo.no – mobil 95 90 43 43
  • Elias Grønning, nestleder og web-ansvarlig – webstadsbygdil@gmail.com – mobil 97 65 97 97
  • Monika Eriksson, sekretær
  • Helen Monsen, kasserer
  • Anne Grete Askjem, kursansvarlig
  • Bård Amundsen-, vara
  • Hans Petter Grønning, vara