Medlemskontingent og deltakeravgifter 2017

MEDLEMSKONTINGENT 2017

Familie: 700,- per familie.

Aktive: 400,- per person (gjelder ikke de som betaler familiekontingent)

Passive: 200,-

Barn u/17 år: 300,-

Medlemskontingent betales av alle medlemmer. I tillegg betales deltakeravgift for de enkelte gruppene man deltar i.

Vi arbeider for å holde utgiftene og dermed kontingenten og avgiftene så lave som mulig. Medlemskontingenten og deltakeravgiftene er imidlertid blant våre viktigste inntektskilder og bidrar til drift og investeringer i idrettsanlegg. Om noen ikke har mulighet til betale kan man søke hovedstyret om fritak. Ta kontakt med trener eller styreleder. Alle skal få være med.

Vi kjøper vanligvis ikke inn treningsdrakter og lignende til medlemmer og trenere, da det koster en del peker og ville medført høyere avgifter. Noen arver, låner, kjøper brukt eller lignende. Vi oppfordrer imidlertid sterkt alle utøvere, trenere og foreldre til å vise fram klubben og våre sponsorer ved å anskaffe og bruke klubbklær – spesielt på kamper, fellesreiser og arrangementer. Det er skaper tilhørighet (lagfølelse) og er stilig. Også her er det mulig for enkeltpersoner å søke hovedstyret om økonomisk støtte i særlige tilfeller.

Er man i tvil eller mener at man ikke skal betale en tilsendt faktura er det bare å ta kontakt med trener, avdelingsleder eller styre, eventuelt medlems- og fakturaansvarlig Helen Monsen på hmo@stbank.no.Har man ikke fått faktura ber vi også om man tar kontakt!

Deltakeravgift fotball:

J8/G8 450,-
J10/G10 600,-
J 12/G 12 800,-
J 14/G 14 950,-
J17/G 16 1050,-
Stadsbygd IL oppfordrer til deltakelse på større og mindre turneringer. Det er god læring både for det sportslige og det sosiale. For alle turneringer dekker klubben deltakeravgiften for laget.

Ved deltakelse på større cuper støtter klubben også laget for å redusere egenandelen. For tiden er støtten 5000 kroner for lag under 14 år og 10.000 kroner for lag med spiller fra 14 år og oppover.

Rabattordninger:

Familierabatt: det betales 100% for de 2 eldste barna, de øvrige er gratis. Gjelder innenfor samme idrett.

Fri deltakeravgift for ett barn per tillitsverv for styremedlem, lagledere og trenere. Gjelder for barn før fylte 17 år.

Deltakeravgift ski:

Siden de aller fleste barna deltok på karusellrennene er den avgiften også deltakeravgift kr. 150 per barn, maks kr. 300 per familie.

Stadsbygd IL oppfordrer til deltakelse på større og mindre renn. Den enkelte skiløper må selv dekke deltakeravgift på skirenn arrangert av SIL. Deltakeravgift på skirenn i regi av andre klubber dekkes av SIL.

Samme rabattordning som fotball.

Deltakeravgift friidrett:

Deltakeravgift for friidrett: kr. 300. Maks kr. 600 per familie.

Stadsbygd IL oppfordrer til deltakelse på større og mindre stevner og løp. Den enkelte utøver må selv dekke deltakeravgift på stevner og løp arrangert av SIL. Deltakeravgift på friidrettsstevner og løp i regi av andre klubber dekkes av SIL. Alle som deltar på slike eksterne stevner, stafetter og lignende hvor SIL dekker avgiften må være medlem i SIL friidrett og betale deltakeravgift. Friidrettsutøvere må betale lisens fra og med det året de fyller 13 år. Det ordner og dekker den enkelte utøver selv. Det samme gjelder friidrettsdrakt (t-skjorte/singlet), som vi forventer at eldre utøvere bruker når de representerer SIL. Deltakelse på stevner må den enkelte foreldre sørge for ved å melde på barna gjennom minidrett.no Stevnearrangør sender da felles faktura til SIL, og vi dekker kostnadene. Stafettavgifter dekkes av SIL. Mosjonsløp som ikke går via minidrett dekkes normalt av den enkelte selv.

Samme rabattordning som fotball.

Deltakeravgift allidretten:

Kr. 50 per barn for vårsesongen og kr. 100 for høstsesongen.

Samme rabattordning som fotball.

Hallen

HELE HALLEN– Engangspris kr 100,- pr stk., eller kr 200,- pr familie pr. time.
– Årskort kr 2.000 pr person eller kr 4.000 pr familie.

FLERBRUKSHALLEN– Organisert utleie, kr 200,- pr time for hel hall.
– Engangspris ved uorganisert bruk, kr 50,- pr pers, eller kr 100,- pr familie.

– Årskort kr 1.000,- pr pers og kr 2.000,- pr familie.

TRIMROM– Engangspris kr 50,- pr. person eller kr 100,- pr familie.
– Årskort kr 1.500,- p.r person eller kr 3.000,- pr familie.

Familie gjelder for barn opp til 18 år. Barn under 18 år kan kun bruke hallen gratis dersom familien har kjøpt årskort for familie.

Trenerkurs

Vi er opptatt av å øke kompetansen til våre trenere til beste for både trener og utøverne. SIL dekker derfor vanligvis utgiftene til kursing. Sjekk med avdelingsleder.