Et lavterskel tilbud til barn

Allidretten er et lavterskel tilbud til barn fra 3-7 år. Barna møter som de er, med voksne/foresatte og vi ordner med utstyr og opplegg. 

Vi har fokus på lek og moro, der alle får være med, og vi prøver å skape litt idrettsglede.

Vi fokuserer på grunnleggende motoriske ferdigheter gjennom ulike aktiviteter som fek.s. løping, hopping, balanse, koordinasjon og kast.