FrodeEldevikBllid 2019-11-04 17:36:37

Klubbhåndbok

Her finner du fotballgruppa sin klubbhåndbok. Hensikten med klubbhåndboka er å gi overordnede rammebetingelser og retningslinjer for klubbens drift og aktivitet. Gjennom klubbhåndboka vil det være enklere å lede i klubbhverdagen, og den vil være et oppslagsverk ved behov. Klubbhåndboka vil gjøre det enklere å vite hva man skal forholde seg til, slik at man kan unngå diskusjoner om hvordan ting skal gjøres.

Klubbhåndboka skal revideres hvert år, så vi tar i mot innspill opplysninger som bør legges til og eventuelt endres. Klubbhåndboka er nå revidert, og du finner den gjeldende utgaven ved å trykke på den blå linken

 

Klubbhåndbok SIL fotball versjon 2.0 29.10.20.pdf