hanselot 2019-11-11 01:03:36

Klubbens sportsplan

Fotballgruppens sportsplan har i løpet av 2018 og 2019 blitt utarbeidet av et eget utvalg bestående av Nina, Steinar og Ola. I innspurten har også sportslig utvalg og deler av styret vært involvert. I oktober 2019 ble sportsplanen vurdert og godkjent av NFF Trøndelag i henhold til standarden i NFF Kvalitetsklubb. Det er nå forventet at alle i klubben følger denne. 

Ta kontakt med Trenerveileder Steinar Hansen, Sportslig leder barn Hans Olav Rønning eller Sportslig leder ungdom Geir Solem om dere lurer på noe.

 Gjeldende sportsplan