hanselot 2018-04-22 13:20:21

Skader og forsikringer

 

Barnefotballen 0-13 år:

Alle spillere i barnefotballen er  dekket av NIFs barneidrettsforsikring. Spillerne er dekket så lenge de er medlem av eller deltar i organisert aktivitet i idrettslagets regi.

Hvem forsikringen gjelder:

a) Medlemmer av lag tilsluttet NIF

b) Deltakere på idrettsskoler godkjent av NIF

c) Barn som ikke er medlem av lag/klubb som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi.

d) Barn med nedsatt funksjonsevne omfattes også av forsikringen 

e) Flyktninger/asylsøkere omfattes av dekningen for behandlingsutgifter, selv om de ikke er medlem av norsk folketrygd, under forutsetn. at de tilfredsstiller kravene i pkt. 2 

f) Trenere, ledere og oppnevnte dommere som bistår ved organisert aktivitet for barn under 13 år. 

g) Forsikringen gjelder i hele verden

Ungdomsfotballen 13-19 år:

Spillere i ungdomsfotballen må være registrert i FIKS som aktive med lagsforsikring inneværende sesong for å være dekket av forsikringsordningen. Klubben betaler lagsavgiften for alle lag fra og med 13 år, og er blant annet én av grunnene til at det må betales treningsavgift. Det er klubbens ansvar at alle spillere er registrert som aktive med lagsforsikring i FIKS.

SKADESITUASJON

VED EN SKADESITUASJON

Utfør akutt skadebehandling

Ring Idrettens skadetelefon (IST) på 987 02 033 for bistand

Skadelidte registrerer skademelding på www.idrettshelse.no

Forsikringsselskapet vurderer forsikringsdekning

Idrettens skadetelefon (IST) tar kontakt med skadelidte uanvhengig om det er dekning i forsikringen

Idrettens skadetelefon (IST) bestiller all utredning og behandling i et kvalitetssikret behandlingsnettverk

Idrettens skadetelefon (IST) følger opp skadelidte til etter gjennomført behandling 

 

Idrettens Skadetelefon tar kontakt med spilleren eller kontaktperson og tar seg også av bestilling av all utredning og behandling, samt følger opp spiller til etter gjennomført behandling. Det er viktig at skademeldingsskjemaet fylles ut så snart som mulig etter skaden har oppstått!

For å se ytelsene for Fotballforsikringen, se her: https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/ytelser2020