hanselot 2018-04-22 13:20:21

Skader og forsikringer

 

Barnefotballen 6-12 år:

For spillere i barnefotballen er det krav om at spillerne er registrert som medlem av klubben, som igjen er linket opp mot NFF. Det er derfor svært viktig at foreldre sjekker at barna er registrerte medlemmer, og at medlemsavgift er betalt. Hvis ikke regnes ikke barnet som registrert medlem og er ikke dekket av forsikringsordningen til NFF.

Ungdomsfotballen 13-19 år:

Spillere i ungdomsfotballen må være registrert i FIKS som aktive med lagsforsikring inneværende sesong for å være dekket av forsikringsordningen. Klubben betaler lagsavgiften for alle lag fra og med 13 år, og er blant annet én av grunnene til at det må betales treningsavgift. Det er klubbens ansvar at alle spillere er registrert som aktive med lagsforsikring i FIKS.

For å se ytelsene for Fotballforsikringen, se her:

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/ytelser20172/

SKADESITUASJON

Når det oppstår en skade på treningsfeltet eller i kamp skal man utføre akutt skadebehandling. Ofte betyr det å ise ned skaden og legge på kompress. Om man ønsker bistand til hvordan man skal behandle skaden kan man ringe Idrettens Skadetelefon: 02033.

Spiller/forelder/foresatt skal deretter fylle ut skademeldingsskjema. Dette gjør man her:

https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/fotballskade

 

Idrettens Skadetelefon tar kontakt med spilleren eller kontaktperson og tar seg også av bestilling av all utredning og behandling, samt følger opp spiller til etter gjennomført behandling.

Det er viktig at skademeldingsskjemaet fylles ut så snart som mulig etter skaden har oppstått!