elias.gronning@gmail.com 2018-03-01 12:26:26

Hallregler

FLERBRUKSHALL

 • Innendørssko SKAL alltid benyttes.
 • All bruk av klister er forbudt.
 • Barn under 15 år har kun tilgang ifølge med og tilsyn av voksen.

TRIMROM

 • Rene sko skal alltid benyttes.
 • Aldersgrense er 15 år.
 • Barn under 15 år har kun tilgang i følge med en ansvarlig voksen tilstede i trimrommet
 • Barn under 13 år har ikke anledning til å oppholde seg i trimrommet, kun hallen

GENERELT

 • All bruk av snus, tyggegummi eller røyking er forbudt.
 • Alle må bidra til rydding og renhold.
 • Utesko kun tillat brukt i vestibyle.
 • Ulegitimert opphold i hallen er ikke tillatt.Håper på forståelse for at vi justerer regelverket i trimrommet, det gjøres ut i fra de erfaringer vi har gjort oss underveis.

LEK I HEISVEGG

Det er forekommet episoder med å heise seg lengst mulig opp i heisveggen i Stadsbygd Sparebankhallen. Vi anmoder om at dette stoppes øyeblikkelig. SIL ser meget alvorlig på denne typen lek i hallen. Dette kan medføre alvorlige konsekvenser og kan ikke aksepteres. I de tilfellene som er oppdaget var det barn under 15 år uten tilsyn av voksen som drev på med dette. Vi gjør oppmerksom på at voksne som har kjøpt brikke i hallen er ansvarlig for at barn under 15 år ikke låner brikken for å være i hallen uten tilsyn. På grunn av disse episodene med heisvegg ser vi oss nødt til å sjekke med jevne mellomrom. Hvis denne type aktivitet fortsetter må vi vurdere å nekte adgang til hallen for en periode for de dette gjelder. Samtidig kan opphold i hallen uten tilsyn også medføre utestengelse.

UTLEIE BURSDAGER OG PRIVATE ARRANGEMENT

Pga. hensynet til øvrige årskortinnehavere, kan vi ikke lenger stenge hele hallen for bursdager og private arrangement. Ny rutine er at heisvegg skal senkes og privat arrangement foregår på feltet nærmest vestibyle. Øvrige brukere henvises til den bortre delen.
 
Hallregler sist endret 21.04.2015