elias.gronning@gmail.com 2018-03-08 18:59:59

Prisliste hallen

Prislisten for hallen finner du på sidene for hovedlaget under medlemsskap. Medlemskapet fornyes automatisk ved årsskifte og vil da videreføres med 1-ett år etter betalt medlemsskap.

https://www.stadsbygd.no/Stadsbygd-IL/Toppmeny/Medlemskap.html

Når en har betalt medlemskap for førstegang må en deretter ta kontakt med hallsjefen (Kontaktinfo hallen) for å få brikke (adgangsnøkkel hallen). Brikken er ikke direkte koblet opp mot betalingsløsningen så denne delen blir manuelt utført av hallsjefen som gir tilgang ut fra registrert betalinger. Betales det for et videreført abonnement innen kort tid etter årsskifte (betalingpåminnelse vil automatisk bli sendt ut) blir adgangsnøkkelen også aktivert for ny periode uten at dere tar kontakt. Blir det for langt mellomrom (for sen betaling) vil eksisterende periode gå ut og du får ikke adgang til hallen. Da må du betale snarest og kontakt hallsjefen for å få fornyet tilkomst til hallen.