• Ligger organisatorisk under Stadsbygd Banen.
 • Det opprettes en egen avdeling «Stadsbygd Idrettshall»
 • Det oppnevnes et eget styre, der leder møter fast i hovedstyret.

Utleieprinsipper:

 • Flerbrukshall
  1. Vi leier i utgangspunktet kun ut hele flerbrukshallen, dette gir mindre organisering for SIL
  2. Vi stenger hallen for organisert aktivitet i gitte tidspunkt. Dette for å legge til rette for uorganisert aktivitet.
  3. Barn under 15 år skal være ifølge med voksen (jfr hallreglene)
 • Trimrom
  • Bruk kun mot kjøp av årskort eller engangsbeløp.
  • Aldersgrense 15 år (jfr hallreglene)
 • Øvrig utleie skal godkjennes av hovedstyret i SIL.
 • Hallen betjenes med vakt mellom kl 17 – 20 på hverdager, ellers gjennom eget låssystem.
 • ALLE brukere har selv ansvar for å opprettholde orden og ryddighet samt ivareta hallens beskaffenhet. Eventuelle skader skal meldes til hallvakt eller leder i Stadsbygd Idrettshall raskt som mulig.
 • Utendørssko benyttes kun i vestibyle.
 • Målet for Stadsbygd IL er at dette skal være en hall som hele bygda kan/skal benytte.

 

STADSBYGD SPAREBANKHALLEN