elias.gronning@gmail.com 2018-03-08 23:13:41

Følg oss på Facebook

I tillegg til disse hjemmesidene bruker klubben facebook aktivt for å informere alle medlemmer om aktiviteter og annen info. Følg oss på facebook for hele tiden få tak i siste info og vær oppdatert på hva som skjer i klubben. Link til våre sider:

 

Stadsbygd IL sin facebookgruppe