elias.gronning@gmail.com 2018-03-08 23:13:41

Følg oss på Facebook

I tillegg til disse hjemmesidene bruker klubben facebook aktivt for å informere alle medlemmer om aktiviteter og annen info. Følg oss på facebook for hele tiden få tak i siste info og vær oppdatert på hva som skjer i klubben. Link til våre sider:

 

Åpne grupper/sider for alle medlemmer:

Stadsbygd IL sin facebookside (her kommer all offisiell info ut til våre medlemmer)

Stadsbygd idrettslags facebookgruppe (dette er en åpen gruppe for diskusjoner og mer uformell info)

Stadsbygd IL allidrett (side for spesifikk info knyttet til allidretten)

Stadsbygd IL Friidrett (gruppe for spesifikk info knyttet til friidretten)