elias.gronning@gmail.com 2018-03-08 19:26:45

Førsthjelp og hjertestarter

I idrettslaget er vi opptatt av at alle trenere har tilfredstillende kunnskap om førstehjelp ved ulykker. Alle avdelinger skal ha førstehjelpsskrin med bandasjer, isposer, plaster og lignende. SIL arrangerer førstehjelpskurs ved behov. Mange har kurs gjennom jobben og lignende. Informasjon om førstehjelp finnes på internett, se følgende link om idrettskader og annet:

https://norskluftambulanse.no/wp-content/uploads/2012/03/idrettskader.pdf


SIL har hjertestarter lett tilgjengelig i hallen til venstre for inngangsdøren, dvs. utenfor resepsjonen/vaktbua. Alle kan bruke hjertestarteren, fordi den er selvforklarende. Man må ikke ha gått på kurs. Åpne kofferten, trykk på på-knappen og følg instruksjonene. Det er maskinen selv som gir støt om det er nødvendig. Det er viktig at hjertestarteren tas i bruk så fort som mulig, ring samtidig 113 (ambulanse) for assistanse.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/helse-og-medisin/overlege-hjertestartere-gjemmes-i-lukkede-kott/a/23558896/