elias.gronning@gmail.com 2018-06-18 10:20:21

KJØP ANDEL FRIIDRETTSBANE

Hei.

Som de flere nå har fått med seg så er idrettslaget i full gang med å bygge et flott friidrettsanlegg rundt fotballbanen. Dette vil bli en kjempeløft for bygda og bidra til enda bedre tilrettelegging for aktivitet.

Det koster selvfølgelig en god del penger å få i stand et slikt anlegg og vi er helt avhengige av en "dugnad"/kronerulling fra bygdas medlemmer for å få dette på plass. Vi har derfor laget andelsbrev som private og bedrifter kan betale for å vise sin støtte til anlegget.

 

Stadsbygd%20IL%20-%20Oversiktsplan-Snitt-Oppbygning%20%281%29.jpg

Kj%F8p%20andeler%20i%20nye%20Stadsbygd%20idrettsanlegg.jpg