Kontaktinfo Stadsbygd IL 2020.

Trykk direkte på navnene for å sende mail.

 Hvem  Navn  Telefon
Styre leder

Knut Einar Askim

 92 02 87 68
Nest leder

 Sigbjørn Oldren

 91 85 84 60
Kasserer  Anniken Fjeldvær

 97 70 01 43

Sekretær

 Monika Eriksson

 93 41 25 36
Arr ansvarlig

 Bianca Frøseth

 92 29 42 93
Politiattester

 Bård Henning Amundsen

 92 60 05 77
     
Leder Fotball

 Frode Blålid

 90 87 88 31
Leder Ski

 Gerald Eriksson

 97 53 60 69
Leder Friidrett

 Magne Tung

 97 01 65 20
Leder Allidrett

Bente Vemundstad

 93 84 73 76
     
Hallsjef

 Geir Vidar Johansen

 92 65 93 79
     
Ansvarlig Granlund

 Magne Nilsen

 93 49 75 78
Ansvarlig stadion

 Johan Norvald Grønning

 95 85 74 20