Kontaktinfo SIL

Kontaktinfo Stadsbygd IL.

Trykk direkte på navnene for å sende mail.

 Hvem  Navn  Telefon
Styreleder

Knut Einar Askim

920 28 768
Nestleder

Sigbjørn Oldren

918 58 460
Kasserer Anniken Fjeldvær

977 00 143

Sekretær

Monika Eriksson

934 12 536
Arr ansvarlig

Bianca Frøseth

922 94 293
Politiattester

Bård Henning Amundsen

926 00 577
     
Leder Fotball

Hans Olav Rønning

451 98 365
Leder Ski

Gerald Eriksson

975 36 069
Leder Friidrett

Magne Tung

970 16 520
Leder Allidrett

Bente Vemundstad

938 47 376
     
Hallsjef

Geir Vidar Johansen

926 59 379
     
Ansvarlig Granlund

Magne Nilsen

934 97 578
Ansvarlig stadion

Johan Norvald Grønning

958 57 420