Medlemskap og treningsavgifter

Meld deg inn i klubben ved å klikke på linken under:

Klubbinnmelding til Stadsbygd IL

Ønsker du å melde deg ut av klubben? Det må gjøres skriftlig til webstadsbygdil@gmail.com
Merk at utmelding må skje før årsskiftet, iht. NIFs lover. 

 

MEDLEMSKONTINGENT

 

Medlemskontingent 2021 (Uendret fra 2020)

 

Familiemedlemskap:

-        900,- per familie (inkl barn under 18 år).

 

Enkeltmedlemskap

-        over 18 år:      450,- per person

-        under 18 år:    350,-

-        Passive:          300,- (Kan da ikke være medlem i noen underavdeling)

 

Medlemskapskontingent følger kalenderåret og blir bestemt av årsmøte året før.

 

Medlemskontingent betales av alle medlemmer og er påkrevd for alle aktive og alle med verv og roller i klubben. I tillegg betales deltakeravgift for de enkelte underavdelingene man deltar i. Hallen krever ikke at en er medlem av SIL, men klubben gir redusert årskort for medlemmer. Viktig at medlemskontingent blir betalt og fulgt opp da denne også styrer forsikring av utøverne!

 

Vi arbeider for å holde utgiftene og dermed kontingenten og avgiftene så lave som mulig. Medlemskontingenten og deltakeravgiftene er imidlertid blant våre viktigste inntektskilder og bidrar til drift og investeringer i idrettsanlegg. Om noen ikke har mulighet til å betale kan man søke hovedstyret om fritak. Ta kontakt med trener eller styreleder. Alle skal få være med.

 

Vi kjøper vanligvis ikke inn treningsdrakter og lignende til medlemmer og trenere, da det koster en del penger og ville medført høyere avgifter. Vi oppfordrer imidlertid sterkt alle utøvere, trenere og foreldre til å vise fram klubben og våre sponsorer ved å anskaffe og bruke klubbklær – spesielt på kamper, fellesreiser og arrangementer. Det skaper tilhørighet og klubbstolthet. Også her er det mulig for enkeltpersoner å søke hovedstyret om økonomisk støtte i særlige tilfeller. NB! Noen underavdelinger har utstyrsavtaler og de må vi forholde oss til, også med tanke på bekledning.

 

Er man i tvil, eller mener at man ikke skal betale en tilsendt faktura, er det bare å ta kontakt med trener, avdelingsleder eller styre, eventuelt medlems- og fakturaansvarlig.

 

Rabattordninger:

Familierabatt (krever familiemedlemskap): det betales 100% inntil 2 medlemmer i samme idrett. Deretter gir det rabatt ut fra type idrett.

 

Styremedlem, lagledere og trenere vil bli påskjønnet for deres innsats med en tildeling/rabatt av klær. Første års engasjement vil bli tildelt sterkt rabattert Coachjakke. Etter dette året blir det gitt en rabatt/tildeling i størrelsesorden 7-800,- for de som har fått jakke fra før.

 

Deltakeravgift fotball 2020:

-        G6/J6                          250,-                

-        J8/G8                          700,-            

-        J10/G10                      900,-            

-        J12/G12                      1200,-            

-        J13/15/G14                1400,-            

-        J17/G16                      1600,-            

-        Senior                         1600,-

 

Deltakeravgiften gjelder for kalenderåret og blir satt i årsmøte samme år.

Stadsbygd IL oppfordrer til deltakelse på større og mindre turneringer. Det er god læring både for det sportslige og det sosiale. For alle turneringer dekker klubben deltakeravgiften for laget.

 

Familierabatt: 200,- pr deltaker over 2 (hvis mer enn 2 medlemmer fra samme familie). Dette fanges ikke opp automatisk og må da varsles kasserer.

 

Deltakeravgift ski:

 

Deltakeravgift for ski: kr. 300

 

Deltakeravgiften blir satt for en sesong (1.7. – 30.6.) og blir satt for årsmøte i samme år som sesongstart.

 

Avgift inkluderer fri deltakelse i karusellrenn.

 

Stadsbygd IL oppfordrer til deltakelse på større og mindre renn. Den enkelte skiløper må selv dekke deltakeravgift på skirenn arrangert av SIL. Deltakeravgift på skirenn i regi av andre klubber dekkes av SIL.  

Alle som deltar på eksterne stevner, renn og lignende hvor SIL dekker avgiften, må være medlem i SIL ski og betalt deltakeravgift. Langrenns utøvere må betale lisens fra og med det året de fyller 13 år. Det ordner og dekker den enkelte utøver selv. Det samme gjelder skidrakt med sponsorlogoer, som vi forventer at eldre utøvere bruker når de representerer SIL. Deltakelse på stevner må den enkelte foreldre sørge for ved å melde på barna gjennom minidrett.no. Stevnearrangør sender da felles faktura til SIL, og vi dekker kostnadene. Stafettavgifter dekkes av SIL. Mosjonsløp som ikke går via minidrett dekkes normalt av den enkelte selv.

 

Familierabatt: 100kr pr deltaker over 2 (hvis mer enn 2 medlemmer fra samme familie)

 

Deltakeravgift friidrett:

Deltakeravgift for friidrett over 10 år: kr. 400,-

Under 10 år er gratis (men må være aktivt medlem av idrettslaget)

 

Deltakeravgiften gjelder for kalenderåret og blir satt i årsmøte året før.

 

Stadsbygd IL oppfordrer til deltakelse på større og mindre stevner og løp. Den enkelte utøver må selv dekke deltakeravgift på stevner og løp arrangert av SIL. Deltakeravgift på friidrettsstevner og løp i regi av andre klubber dekkes av SIL. Alle som deltar på slike eksterne stevner, stafetter og lignende hvor SIL dekker avgiften må være medlem i SIL friidrett og betalt deltakeravgift. Friidrettsutøvere må betale lisens fra og med det året de fyller 13 år. Det ordner og dekker den enkelte utøver selv. Det samme gjelder friidrettsdrakt (t-skjorte/singlet) med sponsorlogoer, som vi forventer at eldre utøvere bruker når de representerer SIL. Deltakelse på stevner må den enkelte foreldre sørge for ved å melde på barna gjennom minidrett.no. Stevnearrangør sender da felles faktura til SIL, og vi dekker kostnadene. Stafettavgifter dekkes av SIL. Mosjonsløp som ikke går via minidrett dekkes normalt av den enkelte selv.

 

Familierabatt: 100kr pr medlem over 2 stk over 10 år (hvis mer enn 2 medlemmer fra samme familie)

 

Deltakeravgift allidretten:

Kr. 100 per barn for vår

Kr. 100 per barn for høst

Kr. 50 per barn for nissemarsj

Deltakeravgiften følger kalenderåret og blir satt årsmøte året før.

Hallen

 

 

Halvtårskort

Årskort

Engangspris

 

 

01.01-30.6/01.07-31.12

01.01 - 31.12

 

Hele hallen

Familie

2 000,-

3 800,-

 

 

Pr person

1 100,-

2 000,-

 

 

 

 

 

 

Trimrom

Familie

1 600,-

3 000,-

 

 

Pr person

900,-

1 700,-

 

 

Engangspris

 

 

70,-

 

 

 

 

 

Flerbrukshallen

Familie

1 200,-

2 000,- 

 

 

Pr person

600,-

1 000,-

 

 

Engangspris

 

 

70,-

 

 

 

 

 

Bursdager

Enkeltbursdag

 

 

600,-

 

Fellesbursdag

 

 

1 000,-

300,- ekstra for alle typer kort for ikke SIL-medlemmer.


Årskort for hallen følger kalenderåret. Prisene blir satt av anleggsstyret.

Familie gjelder for barn opp til 18 år.

Årskort som ikke er kjøpt for familie kan ikke brukes av andre enn den som er registrert bruker av kortet.

Trenerkurs

Vi er opptatt av å øke kompetansen til våre trenere til beste for både trenere og utøvere. SIL dekker derfor vanligvis utgiftene til kursing. Sjekk med avdelingsleder.