Medlemskap og treningsavgifter

Meld deg inn i klubben ved å klikke på linken under:

Klubbinnmelding til Stadsbygd IL

Ønsker du å melde deg ut av klubben? Det må gjøres skriftlig til webstadsbygdil@gmail.com
Merk at utmelding må skje før årsskiftet, iht. NIFs lover. 

 

MEDLEMSKONTINGENT 2018

Familiemedlemskap:
- 800,- per familie (inkl barn under 18 år).

Enkeltmedlemskap:
- over 18 år: 400,- per person
- under 18 år: 300,-
- Passive: 200,- (Kan da ikke være medlem i noen underavdeling)

Medlemskontingent betales av alle medlemmer.I tillegg betales deltakeravgift for de enkelte underavdelingene man deltar i. Viktig at dette blir betalt og fulgt opp da medlemsavgiften også dekker forsikringer.

Vi arbeider for å holde utgiftene og dermed kontingenten og avgiftene så lave som mulig. Medlemskontingenten og deltakeravgiftene er imidlertid blant våre viktigste inntektskilder og bidrar til drift og investeringer i idrettsanlegg. Om noen ikke har mulighet til betale kan man søke hovedstyret om fritak. Ta kontakt med trener eller styreleder. Idrettslagets motto er at "Alle skal få være med".

Vi kjøper vanligvis ikke inn treningsdrakter og lignende til medlemmer og trenere, da det koster en del penger og ville medført høyere avgifter. Vi oppfordrer imidlertid sterkt alle utøvere, trenere og foreldre til å vise fram klubben og våre sponsorer ved å anskaffe og bruke klubbklær – spesielt på kamper, fellesreiser og arrangementer. Det skaper tilhørighet og klubbstolthet. Også her er det mulig for enkeltpersoner å søke hovedstyret om økonomisk støtte i særlige tilfeller. NB! Noen underavdelinger har utstyrsavtaler og de må vi forholde oss til, også med tanke på bekledning.

Er man i tvil, eller mener at man ikke skal betale en tilsendt faktura, er det bare å ta kontakt med trener, avdelingsleder eller styre, eventuelt medlems- og fakturaansvarlig.

Rabattordninger:
Familierabatt (krever familiemedlemskap): det betales 100% inntil 2 medlemmer i samme idrett. Deretter gies det rabatt ut fra type idrett.

Fri deltakeravgift for ett barn per tillitsverv for styremedlemer, lagledere og trenere. Gjelder for barn før fylte 18 år.

 

Treningsavgift 2018 

Deltakeravgift fotball:

- G6/J6 : 0,-
- J8/G8: 450,-
- J10/G10 600,-
- J12/G12 800,-
- J15/G14 950,-
- J17/G16 eller over: 1050,-

Stadsbygd IL oppfordrer til deltakelse på større og mindre turneringer. Det er god læring både for det sportslige og det sosiale. For alle turneringer dekker klubben deltakeravgiften for laget.

Familierabatt: 150,- pr deltaker (hvis mer enn 2 medlemmer fra samme familie)


Deltakeravgift ski:

Deltakeravgift for ski: kr. 200.

Avgift inkluderer fri deltakelse i karusellrenn.

Stadsbygd IL oppfordrer til deltakelse på større og mindre renn. Den enkelte skiløper må selv dekke deltakeravgift på skirenn arrangert av SIL. Deltakeravgift på skirenn i regi av andre klubber dekkes av SIL.
Alle som deltar på eksterne stevner, renn og lignende hvor SIL dekker avgiften, må være medlem i SIL ski og ha betale deltakeravgift. Langrenns utøvere må betale lisens fra og med det året de fyller 13 år. Det ordner og dekker den enkelte utøver selv. Det samme gjelder skidrakt med sponsorlogoer, som vi forventer at eldre utøvere bruker når de representerer SIL. Deltakelse på stevner må den enkelte foreldre sørge for ved å melde på barna gjennom minidrett.no. Stevnearrangør sender da felles faktura til SIL, og vi dekker kostnadene. Stafettavgifter dekkes av SIL. Mosjonsløp som ikke går via minidrett dekkes normalt av den enkelte selv.

Familierabatt: 50kr pr deltaker (hvis mer enn 2 medlemmer fra samme familie)


Deltakeravgift friidrett:
Deltakeravgift for friidrett over 10 år: kr. 300. Under 10 år er gratis (men må være medlem av idrettslaget)

Stadsbygd IL oppfordrer til deltakelse på større og mindre stevner og løp. Den enkelte utøver må selv dekke deltakeravgift på stevner og løp arrangert av SIL. Deltakeravgift på friidrettsstevner og løp i regi av andre klubber dekkes av SIL. Alle som deltar på slike eksterne stevner, stafetter og lignende hvor SIL dekker avgiften må være medlem i SIL friidrett og betale deltakeravgift. Friidrettsutøvere må betale lisens fra og med det året de fyller 13 år. Det ordner og dekker den enkelte utøver selv. Det samme gjelder friidrettsdrakt (t-skjorte/singlet) med sponsorlogoer, som vi forventer at eldre utøvere bruker når de representerer SIL. Deltakelse på stevner må den enkelte foreldre sørge for ved å melde på barna gjennom minidrett.no. Stevnearrangør sender da felles faktura til SIL, og vi dekker kostnadene. Stafettavgifter dekkes av SIL. Mosjonsløp som ikke går via minidrett dekkes normalt av den enkelte selv.

Familierabatt: 100kr pr medlem (hvis mer enn 2 medlemmer fra samme familie)

Deltakeravgift allidretten:

Kr. 50 per barn for vår

Kr. 100 per barn for høst

Hallen
1. HELE HALLEN– Engangspris kr 100,- pr stk., eller kr 200,- pr familie pr. time.
– Årskort kr 2.000 pr person eller kr 3.800 pr familie.
2. FLERBRUKSHALLEN– Organisert utleie, kr 600,- enkelt bursdag. (1000kr for fellesbursdag)
– Engangspris ved uorganisert bruk, kr 70,- pr pers, eller kr 150,- pr familie.
– Årskort kr 1.000,- pr pers og kr 2.000,- pr familie.
3. TRIMROM– Engangspris kr 70,- pr. person eller kr 150,- pr familie.
– Årskort kr 1.700,- p.r person eller kr 3.000,- pr familie.

200kr ekstra for ikke-medlemmer for alle typer kort.

Familie gjelder for barn opp til 18 år. Barn under 18 år kan kun bruke hallen gratis dersom familien har kjøpt årskort for familie.

 

Trenerkurs

Vi er opptatt av å øke kompetansen til våre trenere til beste for både trener og utøverne. SIL dekker derfor vanligvis utgiftene til kursing. Sjekk med avdelingsleder.