elias.gronning@gmail.com 2018-03-02 14:33:45

Årsberetninger

Her legger vi ut alle årsberetninger for Stadsbygd IL.

Årsberetningene for laget er et av våre hoved dokumenter hvor årsmeldinger, regnskap/budsjett og valg fra årsmøte er presentert.

I tillegg har vi skaffet noen jubileumsberetninger som er laget ifm våre 50- og 75 års jubileum. Dette er utvidede utgaver som oppsummerer historien til laget. Veldig interessant lesning!

Ta deg tid til å se igjennom disse. Mye info om lagets historie som en kan finne i disse beretningene.

 

50 års jubileumsberetning

75 års jubileumsberetning

jubileumshefte 100 års jubileum

 

Årsberetning SIL 2020

Årsberetning SIL 2019

Årsberetning SIL 2018

Årsberetning SIL 2017

Årsberetning SIL 2016

Årsberetning SIL 2015

Årsberetning SIL 2014

Årsberetning SIL 2013

Årsberetning SIL 2012

Årsberetning SIL 2010

Årsberetning SIL 2009

Årsberetning SIL 2008

Årsberetning SIL 2007

Årsberetning SIL 2005

Årsberetning SIL 2004

Årsberetning SIL 2003

Årsberetning SIL 2002

Årsberetning SIL 2001

Årsberetning SIL 2000

Årsberetning SIL 1999