knutask@online.no 2018-03-08 20:11:33

SIL's klubbhåndbok

Vi i idrettslaget har pålagt oss selv å ha en klubbhåndbok. Denne jobben startet i 2017 og vil være en evig oppdatering og spesifisering av dagens håndbok. Det skal være et levende dokument som etter beste evne skal beskrive alt vi foretar oss i idrettslaget. Klubbhåndboken er bygget opp etter en mal gitt fra idrettsforbundet og vår jobb er å få den mer og mer spesialsydd til oss.

Dette dokumentet er veldig fint for alle nye medlemmer i idrettslaget da dere raskt kan sette dere inn i hvordan idrettslaget er organisert og hvordan det drives. Kan også med fordel leses av eksisterende medlemmer for å kanskje få noen nye synspunkter på hvordan idrettslaget drives. Dessverre er det alltid noe etterslep i å få oppdatert alt i håndboken men vi gjør så godt vi kan..

ALLE kan komme med innspill til håndboken. Dette meddeles til en av hovedstyrets medlemmer slik at vi behandler det og evt tar dette med i neste revisjon.

Siste revisjon av klubbhåndboken:

Klubbhåndbok SIL