knutask@online.no 2020-05-03 22:07:27

Styret i Stadsbygd Idrettslag

Kontaktinfo styret i Stadsbygd IL 2021.

Trykk direkte på navnene for å sende mail.

Styreleder

Knut Einar Askim

920 28 768
Nestleder

Sigbjørn Oldren

918 58 460
Kasserer Anniken Fjeldvær

977 00 143

Sekretær

Monika Eriksson

934 12 536
Arr ansvarlig

Bianca Frøseth

922 94 293
Politiattester

Bård Henning Amundsen

926 00 577
Ungdomsrepresentant

Samuel Toth Herringbotn

941 90 280