elias.gronning@gmail.com 2018-03-08 20:34:03

Lov for Stadsbygd Idrettslag

Et av våre viktigste og overordnede dokumenter er "Lov for Stadsbygd idrettslag". Denne kan kun endres ved at endringer blir forhåndsmeldt før årsmøtet og vedtatt med 2/3 flertall på selve årsmøtet. I tillegg skal alle endringer godkjennes av idrettsforbundet ved den lokale idrettskretsen.

Gjeldende lov kan leses her:

Lov Stadsbygd Idrettslag 01-03-2018