Retningslinjer på nett for Stadsbygd IL

Våre retningslinjer

På denne siden finner du informasjon om sentrale retningslinjer som SIL forholder seg til. Disse knytter seg til barneidrett, publisering på nett (nettvett) og krav om politiattest for trenere og andre med tillitsverv i barne og ungdomsidretten.

Retningslinjer for barneidrett

Stadsbygd idrettslag forholder seg til idrettsforbundets retningslinjer for barneidrett: https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/

“Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Barn som driver med idrett gjør det fordi de synes det er moro. Sammen med venner får de opplevelser og lærdom for livet. Det er trenere, ledere og foreldre som skal være med på å skape denne idrettsgleden og ta vare på og utvikle dette unike fellesskapet. Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett er virkemidler som brukes i arbeidet med å gjøre norsk barneidrett så god som mulig, og fremheve egenverdien av barneidretten.”

 

Barnefotball

Stadsbygd idrettslags fotballavdeling har laget en detaljert sportsplan for SIL fotball.

Sportsplan-SIL-2015-endret-270415.pdf

Sportsplanen er forankret i fotballforbundets retningslinjer for barnefotball: http://www.fotball.no/Barn_og_ungdom/Barnefotball/

Fotballforbundet har også utarbeidet spesielle retningslinjer rettet mot foreldre og trenere:

Nettvett

Stadsbygd idrettslag forholder seg til Datatilsynets retningslinjer og nettvettregler i forhold til publisering av tekst og bilder på våre hjemmesider: http://www.nettvett.no/personvern/bildebruk

Politiattest

Alle trenere og andre med tillitsverv i Stadsbygd idrettslag skal ha politiattest, såkalt barneomsorgsattest for verv i frivillige organisasjoner. Det er bestemt av idrettsforbundet, se https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/
Politiattest anskaffes elektronisk. Den enkelte må først skaffe seg skjemaet «Bekreftelse på formål» fra idrettslaget ved politiattestansvarlig (evt. via avdelingsleder). Bekreftelsen må scannes inn og vedlegges den elektroniske søknaden. Etter at man har mottatt politiattesten må denne vises/sendes til politiattestansvarlig. Nærmere informasjon om søknadsprosessen finnes her: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/