elias.gronning@gmail.com 2018-03-08 20:20:59

Sponsorstrategi SIL

Dette danner grunnlaget for hvordan vi skaffer og behandler våre sponsorer. Støtte fra våre sponsorer er en viktig inntektskilde for SIL. Det er derfor viktig at vi forsøker å etterkomme ønsker fra våre sponser slik at de blir fornøyde. I tillegg er det viktig at vi forsøker å skaffe flere sponsorer. Alle sponsoravtaler skal i utgangspunktet inngås av hovedlaget. Hovedlaget kan gi lag og grupper tillatelse til å inngå mindre sponsoravtaler med sponsorer. Det er viktig at vi tenker gjennom hvem vi inngår sponsoravtaler med, for eksempel må hovedlaget forespørres før det inngås avtaler med konkurrenter til våre hovedsponsorer.

Hovedsponsorer

SIL har per i dag fem hovedsponsorer:

  1. Stadsbygd sparebank
  2. Itab
  3. Rissa kraftlag
  4. Bunnpris
  5. MX-sport/Scantrade (Umbro)

SIL har sponsoravtaler med alle disse som går over flere år hvor de bidrar med et større beløp årlig. Dette innebærer at lag eller grupper vanligvis ikke skal spørre disse om mindre beløp, da de bidrar nok allerede. Hovedsponsorenes logoer skal i tillegg fremgå på våre brevark, trykksaker, drakter og annet slik at de får mest mulig profilering. Hovedsponsorene dekker selv trykkekostnader ved at trykkeriet (Fosen skilt) sender dem en forholdsmessig del av fakturaen direkte. Kraftlaget og MX-sport skal normalt ha forhåndsgodkjent ekstraordinære trykkeutgifter.

Hovedsponsorene har også eksklusivitet på å representere sine profesjoner. Dvs at ingen i idrettslagets regi kan inngå avtaler med konkurrerende bedrifter ut først å få samtykke fra våre hovedsponsorer om at dette er greit.

Tilleggssponsorer

SIL har i tillegg til hovedsponsorer flere tilleggssponsorer som bidrar med enkelt beløp eller mindre årlige beløp. Dette dreier seg bl.a. om sponsorskilt på banen eller i hallen. Det koster normalt kr. 5 000 årlig å ha et skilt på banen eller i hallen. Kr. 8-10 000 om man vil ha skilt begge steder. Vi arbeide for å få flere slike skilt rundt banen. Andre tilleggssponsorer kan bidra med beløp til turer eller spesielle prosjekter.

Alle medlemmer oppfordres til å skaffe flere tilleggssponsorer. Det er et fellesansvar. Avhengig av typen avtale skal hovedlaget inngå eller i det minste informeres om slike avtaler.